Ordbok för trappor

För er som kommer i kontakt med trappor för första upptäcker ganska snart att vi inom skrået svänger oss med en massa underliga uttryck. För att råda lite bot ska vi försöka berätta vad vi pratar om med hjälp av nedanstående ordlista.

Barnsäkerhetslist

I en öppen trappa där man kan se igenom mellan stegen, sitter en list vanligtvis i undersida steg som ska begränsa öppningen till max 100 mm i höjdled.

Bjälklag

Byggnadsdel mellan färdigt innertak på nedre plan upp till färdigt golv på övre plan.

Bjälklagsinklädnad

Material som man klär in bjälklagskanten i trapphålet med.

Bjälklagsräcke

Räcke monterat med underliggare på golvet.

Bjälklagsöppning

Den öppning i bjälklaget som trappan ska gå upp igenom till övre planet.

Blocksteg

Ett breddat första steg (kan vara fler än första steget) som ger en större ingångsvinkel till trappan och även mer inbjudande start.

Ej synlig undersida

Undersidan på trappan levereras råare än översidan. Undersidan göms ofta i ett förråd.

Framkantsprofil

Stegens framkant kan ha olika frästa profiler. Standard är raka kanter.

Gånglinje

Den naturliga linjen man följer när man går i trappan och där stegdjupet är beräknat . Vanligtvis 30-35 cm från yttervang.

Gångriktning

Gångriktningspil på trappritning går alltid nerifrån och upp.

Halkskydd trappa

Extra åtgärd i form av halkskyddsremsor, infrästa halkskyddsprofiler, sträv lack etc. på trappsteg och som minskar risken för alkolyckor

Handledare

Sitter vanligtvis monterad på väggen vid yttervang av trappan och närmast greppbar från gånglinjen.

Hörnböj

Förbinder 2 handledardelar vanligtvis i trapphörnet, till en kontinuerlig handledare.

Högersvängd trappa

En vinklad eller radiesvängd trappa som i gångriktningen svänger till höger.

Innervang

Ofta den vang vid fria sidan av trappan (ej mot vägg).

Innervangsräcke

Är oftast räcket vid vangen på den fria sidan av trappan.

L-Trappa

Trappa med form som ett L.

Ledstång

Ett annat namn för handledare.

Plansteg

Steget som man går på i trappan.

Räcke

Oftast bestående av stolpar, räckeståndare, räckesöverliggare och ev. räckesunderliggare.

Räckesståndare

Fyllnaden i räcket ofta bestående av vertikala pinnar i någon form med max avstånd 100 mm.

Räckesunderliggare

List mot golvet som räckesståndarna är fästa mot.

Räckesöverliggare

Den del på räcket som man håller handen på. Motsvarande handledaren på väggen.

Sidovangstycke

Se vang/vangstycke.

Stegdjup

Den fria delen av plansteget som man kan sätta foten på. D.v.s exkl. stegöverlappet.

Steghöjd

Vertikala höjden från plansteg till plansteg.

Stolpe

Oftast en grövre start och slut vid varje trapp eller bjälklagsräcke.

Synlig undersida

Undersidan på trappan görs lika fin som ovansidan. Görs alltid synlig på en öppen trappa.

Sättsteg

I en tät trappa, där man inte ser igenom mellan stegen, sitter en vertikal täckande skiva.

Trapplöp

Del av trappa. Rak trappa består av 1 löp, L-trappa består av 2 löp, U-trappa består av 3 löp.

Trappräcke

Räcke som sidomonteras mot trappans vang eller inborrat uppe på vangen.

Tät trappa

En trappa som har sättsteg och inte går att se igenom mellan stegen.

U-Trappa

Trappa med form som ett U.

Underliggande vang

Vangar flyttas ner under trappan och planstegen fästs mot ovankant vangen.

Valvkantsräcke

Samma som bjälklagsräcke.

Vang / Vangstycke

Bärande del för plansteg. Oftast sidomonterade med planstegen infrästa i vangsidan.

Vilplan

Del av trappa som utgör en större plan yta mellan 2 trapplöp.

Vänstersvängd trappa

En vinklad eller radiesvängd trappa som i gångriktningen svänger till vänster.

Yttervang

Den vang som oftast går mot väggsidan av trappan.

Yttervangsräcke

Ev. räcke som sitter vid yttervangen

Z-Trappa

Trappa med form som ett Z.

Ändböj

Oftast avslut med en böj in mot vägg för en handledare.

Ändknopp

En variant av avslut för en handledare, en svarvad knopp.

Öppen trappa

En trappa där man kan se igenom mellan stegen.

Kontakta oss

Fyll i vårt formuläret så hör vi av oss 

Gratis 3D-ritningar

Just nu får alla som kontaktar oss möjligheten att få en gratis 3D-ritning över sitt trapprojekt. Ett kostnadsfritt förslag som vi tar fram tillsammans